64 Hồ Xuân Hương, Nha Trang

088.91.88.727

Xây dựng một thương hiệu gần gũi, thân thiện, phát triển vì lợi ích cộng đồng, góp phần thay đổi bộ mặt ngành y tế Việt Nam.

Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, dịch vụ hoàn hảo, lấy bệnh nhân là trung tâm.

Hình thành một chuỗi phòng khám chuyên khoa Nhi với đầy đủ các chuyên khoa hiện đại hàng đầu.

Gọi Ngay

Phòng Khám Nhi Nha Trang Uy Tín