64 Hồ Xuân Hương, Nha Trang

0903 533 789

Xây dựng một thương hiệu gần gũi, thân thiện, phát triển vì lợi ích cộng đồng, góp phần thay đổi bộ mặt ngành y tế Việt Nam.

Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, dịch vụ hoàn hảo, lấy bệnh nhân là trung tâm.

Hình thành một chuỗi phòng khám chuyên khoa Nhi với đầy đủ các chuyên khoa hiện đại hàng đầu.
Phòng Khám Nhi Nha Trang Uy Tín