64 Hồ Xuân Hương, Nha Trang

0903 533 789

Phí khám Bệnh

  Phí khám bệnh: 50.000/lần. Phí khám trên áp dụng cho cả ngày thứ 7, chủ nhật.  

Phòng Khám Nhi Nha Trang Uy Tín