64 Hồ Xuân Hương, Nha Trang

0903 533 789

Thời gian làm việc

  • Thời gian làm việc: Trưa: Từ 11h đến 12h, chiều từ 17h đến 19h

Thứ 7, CN: Sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 17h đến 19h

  • Số ngày làm việc: 7 ngày/tuần ( Làm việc từ thứ 2 đến chủ nhật ).
  • Các ngày nghỉ lễ trong năm: 1/1 , Mùng 1 – 4 Tết âm lịch, 30-4, 1/5, 2/9.

 

Phòng Khám Nhi Nha Trang Uy Tín